VINTERLYSFESTIVALEN: Åarjelsaemien teatere: Doajvva/Håp 14.02

Evenemangsinformation

DOAJVVA - HÅP

Sommeren 2016, stod elleve kvinner og menn i Tysfjord fram i avisen Verdens Gang. Alle hadde to ting til felles. De kom fra samme plass og de var utsatt for seksuelle overgrep som barn. De vonde og mørke fortellingene ble opphavet til en oppreisningsprosess, som fortsatt utvikler seg for alle berørte.

Her står foreldre, søsken, barn, besteforeldre, onkler, tanter, kusiner og andrekusiner. Og her står alle de andre, alle de som syns og mener noe, alle de som tror de vet. Her står vi. Her står et helt samfunn, en kommune. Her står også en liten utsatt bygd og en samisk minoritet som kjemper for sitt språk, sine tradisjoner, sin levevei og sin tro. Alle er vi berørte, på en eller annen måte.

Her står også ei jente, som nå er voksen og som skal finne sin vei og sitt liv. Hun står her som datter, same og en del av et lite samfunn. Dette er hennes historie, en historie der hun møter fortiden med sorg og usikkerhet, og der hun tross alt ser på fremtiden med mot og håp.

Forestillingen er på norsk med innslag av lulesamisk.


Sang/tekst: Ronja-Katrin Larsen

Musikk: Elias Martin Ingebrigtsen-Dass

Regi/dramaturgi: Åarjehlsaemien teatere As

Språkkonsulent og samarbeidspartner: Àrran julevsame guovdàsj/ lulesamisk språksenter