VINTERLYSFESTIVALEN: Sámi Našunálateáhter Beaivváš - OLBMOT/FOLK

Arrangementsinformasjon

Olbmot/Folk


“Skygger fra fortiden

noe har skjedd som fortsatt følger oss

noe sitter fast

noen har flere skygger enn andre”


Olbmot / Folk er en kunstnerisk respons på hendelser fra vår nære fortid. Forestillingen er et resultat av mange historier og flere ulike folk. En sammensatt vev uten en moral, som peker på en løsning eller som gir et svar. Olbmot er en samling fabuleringer, ord og subjektive tanker som respons til det som fortsatt sitter fast og som fortsatt følger oss.


Tekstene består av glimt fra rasehygienens historie. De beveger seg historisk over flere epoker og steder, fra målinger av skaller i Sápmi til massedrap i Auswitch.


Forestillingen hviler på levende musikk, joik for sju aktører fra Beaivváš i møte med en strykekvartett fra Arktisk Filharmoni. Videre baseres det visuelle på poetisk video i form av en serie naive tegneserier. Forestillingene er tospråklig og kan forstås både på norsk og samisk.


Čálli/Forfatter: Lars Göran Pettersson

Teakstaheiveheaddji/Tekstbearbeidelse: Jon Tombre

Jorgalan sámegillii/Samisk oversettelse: Britt-Inga Vars

Bagadalli/Regissør: Jon Tombre

Bagadallanveahkki/Regiassistent: Marte Fjellheim Sarre

Video: Sabina Jacobsson

Jietna- ja čuovgahábmejeaddji/Lyd- og Lysdesign: Eirik Arthur Blekesaune

Aktører/Mielde: Anja Bongo Bjørnstad, Eila Ballovara Varsi, Mary Sarre, Anitta Suikkari, Nils Henrik Buljo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Egil Keskitalo, Ole Thomas D. Nilut, Jan Cato D. Nilut

Musihkalaš ovddavástideaddji/Musikalsk ansvarlig: Roger Ludvigsen

Čuojaheaddjit/Musikere: Arktisk Filharmoni – kvartett

Biktasat/Kostymer: Jon Tombre


Álgočájálmas/Urpremiere: 06.02.2020 - Svalbard