VINTERLYSFESTIVALEN: Langligger

Arrangementsinformasjon

Gjennom et drøyt år som innlagt pasient etter en bilulykke, har Coby Omvlee tjent som ufrivillig spion i 

dagens helse-Norge. Det har ført til denne galgenhumoristiske dokumentarforestilling. Takket være en dyktig 

kirurg, gode sykepleiere, lege-ektemannen, egeninnsats, intravenøs næring og et stort nettverk, overlevde 

hun. Men underveis truet feilvurderinger og rutineglipp livet hennes flere ganger. Opplevelser, observasjoner, 

intervjuer med helseeksperter og -ansatte rundt om i Skandinavia, tråder trekkes fra hverdager på sykehuset 

til det større bildet - og til håp for framtiden, både for pasienter og helseansatte. 

Trond Hannemyr, kunstnerisk leder PIT (Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival) 

Skuespiller Coby Omvlee og regissør Anne Mali Sæther har laget en perle av en forestilling, der de benytter en 

leken og humoristisk innfallsvinkel til å stille noen viktige spørsmål … om sentrale elementer i organiseringen av 

vårt helsevesen. 

Amund Grimstad, Klassekampen 

… nøkternt forteljande, med mye sjølvironi - LANGLIGGER er balansert, humoristisk, innsiktsfullt … 

Ole Jacob Hoel, Adresseavisen 

Alle har hørt tilsvarende historier, ikke få har vært tett på med venner, slektninger eller seg selv. Med finstemte 

virkemidler formidler Coby Omvlee i «Langligger» en historie de fleste kan relatere seg til …

Zane Datava, The LIST, (What’s on) Trondheim, thelist.no 

The author has interviewed many (many!) doctors, nurses, historians, journalists, hospital managers and 

researchers and interviews are included in the performance. … I have a feeling that daringly asked questions 

deeply resonate with the theater audience …, and they are going to be re-questioned. 

Hans H. Wasmuth, gastrokirurg, overlege, St. Olavs hospital 

… Skuespilleren er selv pasienten det dreier seg om, og det mangler ikke på humor og livsgnist … 

NSFs faggruppe av sykepleiere i gastroenterologi

…og ikke minst en fantastisk teaterforestilling som årets avslutning. Forestillingen "Langligger" traff spikeren på 

hodet og var virkelig spot on på hvor galt det kan gå, men også på hvordan det føles som pasient i møte med 

sykepleiere, leger, kommune m.m. når man er alvorlig syk.