VINTERLYSFESTIVALEN HØST: Romeo og den umulige kjærligheten

Arrangementsinformasjon

ROMEO OG UMULIG KJÆRLIGHET


Shakespeares berømte tragedie ”Romeo og Julie” foregår i Verona i Italia omkring år 1450 der de to familiene Capulet og Montague lever i en uforsonlig strid med hverandre. Men historien kunne like godt ha funnet sted i dag mellom en gutt og en jente fra forskjellig sider i borgerkrigen i Syria, eller mellom to unge menn med ulik religiøs eller etnisk bakgrunn på et flyktningehjem i Norge. Historien kunne godt ha funnet sted mellom en tredjegenerasjons pakistansk innvandrergutt og en etnisk norsk jente, eller ganske enkelt mellom to jenter eller to gutter med en religiøs bakgrunn som forbyr likekjønnet kjærlighet, her i Norge i dag.


Den tragiske historien om umulig kjærlighet kunne også ha funnet sted mellom en ung gutt og en eldre kvinne, eller mellom en lærer og en elev. Vår tids fokus på seksualiserte overgrep basert på makt, har ytterligere kriminalisert den asymmetriske kjærligheten.


Det er egentlig ganske enkelt å tenke seg eksempler på elskende par som samfunnet eller familien eller religionen ikke vil akseptere. De fleste av oss oppfatter  det norske samfunnet som liberalt og åpent, og kjærligheten som et frihetsområde hvor alt burde være mulig. Men det er det jo ikke.


I forestillingen ”ROMEO OG UMULIG KJÆRLIGHET” spiller de to skuespillerne Vegar Sund Melfjord og Christian Hestø med masse humor Shakespeares tragiske kjærlighetshistorie samtidig som de hele tiden kommer i tanker om alle andre former for umulig kjærlighet…


Bearbeidelse og instruksjon: Rolf Alme