VINTERLYS: Teaterskole for barn: ANIMALIA (Lørdag 10.2)

Arrangementsinformasjon

På Vinterlysfestivalen blir det dette året teaterskole for barn fra 1. til 4. klasse. Det er to dagskurs med plass til 15 barn på hver. Kurset avsluttes med visning for foreldrene.

I «Animalia» får elevene prøve seg på det å gestalte en rollefigur. Øvelsene er tilpasset de aller yngste og gir en trygg ramme som barna kan utfolde seg kreativt innenfor.

Alle øvelsene har tematikk fra dyrenes verden, enten det er å bruke kroppen for å bli alt fra en hai, til et ekorn eller en sau, eller det handler om å trene på lytting og samarbeid gjennom å synge om en syklende elefant. Barna vil jobbe med å gestalte ulike dyr. Vi jobber med kjennetegnene på dyrene og hvordan vi som har en menneskekropp kan forme den slik at det ligner på dyret.

Vi ønsker at alle barna skal få en trygg og positiv opplevelse. Vi har klare rammer for undervisningen, men innenfor disse rammene er det stor takhøyde for fri utfoldelse, lek og å komme med forslag.

Målet med kurset at barna skal få et positivt innblikk i teaterkunsten.

Målet er at alle skal tørre å utfolde seg, enten alene eller sammen med andre. De skal få en opplevelse av å fremføre noe foran et publikum. Det er også et mål at elevene blir bevisste sin egen kropp og sitt fysiske uttrykk.

Verkstedet ledes av skuespiller og teaterpedagog Trude-Sofie Olavsrud Anthonsen

MÅLGRUPPE: 1-4 trinn

Trude-Sofie O. Anthonsen er skuespiller og teaterpedagog. Hun er utdannet fra Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) og Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Trude-Sofie har jobbet med teater og teaterundervisning i mange år. Hun tilbyr teaterkurs for barn og voksne, amatører og profesjonelle under navnet «Trude-Sofies Teater». Anthonsen er fra Vestbygd i Lødingen og har blant annet hatt flere kurs gjennom DKS Nordland. «Animalia» er utviklet av Trude-Sofie som har turnert med verkstedet for DKS Akershus skoleåret 2013/14.