SMELTEDIGELEN UNG - FLERE FARGER MO I RANA

Arrangementsinformasjon

Det er en glede å presentere den viktigste forestillingen på årets festivalprogram – Smeltedigelen Ung - Flere farger.  I 2017 ble forestillingen satt opp på Smeltedigelen og berørte et stort publikum.


For de som deltok ble prosessen frem til forestillingen av stor betydning.


I år presenterer vi en helt ny forestilling med mer musikk, dans og lek fra hele 20 ulike nasjonaliteter. Vi har hentet inn den erfarne koreografen Jeran King fra Fargespill som skal hjelpe oss å løfte taket med ekstra energi og spennende nummer.

 

«Vi blir til det som omverdenen defineres oss som. Sånn er vi laget. Og når du da forteller til folk at "du er en ressurs", så blir de en ressurs. Det er egentlig utrolig enkelt.»


Disse ordene tilhører Ole Hamre, perkusjonist, komponist og mannen bak Fargespill/Flere farger. Historien bak dette fargerike konseptet startet i 2004 som et bestillingsverk til Festspillene i Bergen. Ole Hamre og kona, sangeren og pedagogen Sissel Saue, rekrutterte barn og unge fra 7 til 22 år med bakgrunn fra hele verden – barn og unge som hadde kommet til landet som flyktninger og asylsøkere. Med disse i sentrum satte han sammen en fargesprakende forestilling fylt av sang og dans fra barnas respektive hjemland. Gjennom kunsten skapte de et unikt fellesskap på tvers av og på tross av alle ulikheter, det være seg forskjellig religion, språk eller sosiale klasser.


Rana Kulturskole er prosjektleder for «Smeltedigelen Ung- Flere farger», som er et samarbeid mellom Smeltedigelen musikkfestival, Rana kulturskole, Lyngheim skole, Sydsamisk teater, Nordland teater, Rana voksenopplæring, Vefsn kulturskole, Kraft dansestudio, Hemnes voksenoplæring og Den kulturelle skolesekken.


Tor-Petter Aanes stiller også i år som musikalsk ansvarlig sammen med innleid band samt musikere fra KammeRana.


Gjennom utveksling og innsamling av sanger og dansetradisjoner fra ulike kulturer dannes grunnlaget for denne fargesprakende og hjertevarme forestillingen der alle møtes i musikkens integrerende felleskap.


Velkommen !


Forestillingen støttes av Helgeland Sparebanks gavefond, Kulturrådet, Sametinget, Nordland fylkeskommune, Rana kommune, Den kulturelle skolesekken, Kavlifondet og Helgeland kraft.