GJESTESPILL BEAIVVÅÖ: Juoiggas

Arrangementsinformasjon

Når ord ikke strekker til, da tar joiken over. Den er en av Nord-Europas eldste musikkformer. Gitt av mennesker til mennesker i mange tusen år, og en mytisk gave fra Solas datter til samene som en måte å temme villreinen på. Et musikalsk identitets-merke. En signatur. En present fra en mor til en datter, fra en bestefar til et barnebarn. Fra en mann til en kvinne. En måte å minnes. En måte å hente mot på. Et våpen. En måte å være nær hverandre, også når man ikke er det fysisk.

En joikekonsertforestilling med tekster av Rawdna Carita Eira og Harald Gaski og i regi av Rolf Degerlund.

I denne konsertforestillingen gjør Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš et dypdykk inn i joikens historie og funksjon gjennom tidene. Vi møter den nære, personlige joiken gitt fra ett men-neske til et annet. Vi møter joikelyrikken som slo igjennom og inspirerte Europas diktere på slutten av 1600-tallet, og vi gjør en musikalsk reise i tid og rom, rundt hele Sápmi – fra jaktritualer for 6000 år siden frem til vår egen tid.


  • Skuespillere og Joikere: Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo
  • Musikalsk tilrettelegging og Musikere: Roger Ludvigsen, Svein Schultz, Jakop Janssønn
  • Koreograf: Marte Fjellheim Sarre
  • Duodjidesigner og Syer: Ann Majbritt Eriksen
  • Lys og Lyd: Olav Johan Eira, Sami Kultima
  • Plakatfoto: Per Heimly
  • Grafisk designer: Kerstin Andersson