Blackbird (premiere)

Arrangementsinformasjon

Ray oppsøkes av en ung kvinne på arbeidsplassen sin. Det viser seg å være Una, som han for mange år siden hadde et seksuelt forhold til – da han var 40 og hun var 12.

Er hun ute etter hevn eller etter en mulighet til å lukke fortiden bak seg, eller vil hun gjenoppta relasjonen? Forsøker han, som har sonet en straff for forholdet, å bygge et opp nytt liv, eller er han en dyktig løgner og overgriper?

Harrowers omstridte stykke fra 2005 er skremmende aktuelt i dag. Yngre og yngre barn har tilgang på nett, og «grooming» kan skje på alle nettsteder som tilbyr chat-tjenester. Som for eksempel populære spill.

Blackbird trenger overbevisende inn i fenomenet grooming, og lar oss oppleve den vanskelige gråsonen mellom det å være overgriper og offer på en dyptloddende måte.

Premiere 19. november 2021


Målgruppe: Voksne

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.