BARNAS VINTERLYS - Episode 2 Storm i hodet (16:00)

Arrangementsinformasjon

 

Storm i hodet

En fryktelig vind blåser tankene bort 

I denne episoden møter me hunden som har ein storm i hovudet, ein frykteleg vind som bles

tankane bort. Den har berre lyst til å bite og slå, bite og klore og glefse og lugge og rive i filler og

rive sund og øydelegge alt alt alt.

Så går de en tur,

katten og hunden,

for alle trenger litt luft i hodet,

litt vind i tankene,

litt fugler i håret,

litt granbar i pelsen,

litt gress under foten

og en venn som forstår det meste.

Dikta i denne episoden er skrivne av forfattarane Gro Dahle, Per Olav Kaldestad, Christian

Løchstøer og Ruth Lillegraven.

Episodeteater for born frå 2 - 100 år 

 

“Alle har en liten dør bak øret” er ein teaterserie for born frå 2 år. Utgangspunktet for 

framsyningane er nyare norsk poesi, dikt og tekstar henta frå ulike bøker og samlingar gjeve ut etter år 

2000. Annlaug Børsheim har satt musikk til fleire av dikta, og saman med skodespelar Vibeke Flesland 

Havre, scenograf Mari Watn og lysdesignar Silje Grimstad har dei laga eit poetisk univers for born i alle 

aldrar.  

 

Det sceniske landskapet er laga av pappøskjer i ulike storleikar, enkle pappfigurar og kleshengarar i 

metall. Me blir kjende med gåsa som har så altfor mange tankar i hovudet sitt, hunden som har ein storm i 

hovudet og muldvarpen som har ein tendens til å grava seg ned. Og den kloke katten som går ute om 

natta. Ved hjelp av skuggeteater og magisk lyssetting blir figurane levande, og borna blir med inn i eit 

særeige univers der ord, musikk og estetikk smeltar saman. Episodane er enkeltståande og kan visast 

uavhengig av kvarandre.  

Manus og idé: Annlaug Børsheim og Vibeke Flesland Havre

Musikk: Annlaug Børsheim

Tekstar: Per Olav Kaldestad, Gro Dahle, Christian Løchstøer, Ruth Lillegraven, Synne Lea og

Svein Nyhus

Scenograf: Mari Watn 

Lysdesigner: Silje Grimstad 

Co-produsent: Cornerteateret i Bergen