VINTERLYSFESTIVALEN: Natta syng sine songar (tir)

EVENT INFORMATION

For aller første gang har vi et Jon Fosse-stykke under Vinterlysfestivalen!

Natta syng sine songar:

Kan én natt legge et helt samliv i grus? Hvor mye må et ektepar gå 

igjennom før de klarer å bryte fra hverandre? Med utgangspunkt i Jon 

Fosses dramatiske verk ”Natta syng sine songar” ønsker vi å forske I 

det klaustrofobiske og i blant destruktive i enkelte parrelasjoner. Ved

å kutte tre av karakterene i stykket, og kun fokusere på ekteskapet 

mellom Den Unge Mannen og Den Unge Kvinna, ønsker vi å gå 

dypere inn i oppfatningen om at det underliggende i alle parrelasjoner 

er noe mostridende, noe som både trekker oss mot hverandre og drar 

oss hva hverandre. Er hat og kjærlighet virkelig motsetninger? Hvor 

langt er det egentlig fra den ene følelsen til den andre? Forestillingen 

er et forsøk på å finne frem til noe universelt og smertefullt 

gjenkjennelig i en tilspisset og ekstrem situasjon, noe som er like

menneskelig som det er feilbarlig.