ROMEO OG JULIE(lørdag17)

EVENT INFORMATION

Romeo og Julie – Toxic Love 

av William Shakespeare - bearbeidet av Rolf Alme


Samtiden preges av sosiale media som presser oss til å fremstå som vellykkede. Selviscenesettelser er et kjent fenomen blant unge mennesker, og denne forestillingens form er selviscenesettelsen. Hele forestillingen video-dokumenteres fortløpende av skuespillerne selv og projiseres med flere simultane videoer på bakveggen akkompagnert av forskjellige former for musikk.


Shakespeares ROMEO OG JULIE er den klassiske tragedien om ulykkelig kjærlighet. De to ikke få hverandre fordi foreldrene deres er i en blodig strid med hverandre.

Vår ROMEO OG JULIE bygger på samtidens identitetsforståelse hvor både gutter og jenter kan se seg selv tidvis som objekt og tidvis som subjekt. I tillegg har erotikken i vår tid et omskiftelig og metroseksuelt element. Er det disse elementene som kanskje kan forhindre den klassiske tragedien i gravkammeret?


PREMIERE Nordland Teaters Hovedscene 28. november 2019

Varighet 1,5 timer

Målgruppe Ungdom


MED utøvere fra NT Ung – Nordland Teaters ungdomsgruppe


REGI/SCENOGRAFI/KOSTYME Rolf Alme KOREOGRAF Denis de Visscher DRAMATURG Nina Godtlibsen LYSDESIGN Johan Haugen